Κοινό αίτημα των υγειονομικών φορέων (Π.Ι.Σ.- Ε.Ο.Ο.-Π.Φ.Σ.-Π.Κ.Σ.) στον Υπουργό Εργασίας

14/01/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοινό αίτημα των υγειονομικών φορέων (Π.Ι.Σ.- Ε.Ο.Ο.-Π.Φ.Σ.-Π.Κ.Σ.) στον Υπουργό Εργασίας για επίλυση ζητημάτων που αφορούν στο πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.

Το ακόλουθο υπόμνημα κατετέθη την Παρασκευή 10/01/2020 σε συνάντηση εκπροσώπων των υγειονομικών φορέων με τον Υπουργό Εργασίας.

Επίσημες ανακοινώνσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης δεν υπάρχουν ακόμη αλλά-δυστυχώς-τα πρώτα μηνύματα δεν μοιάζουν ενθαρυντικά.

υπόμνημα

Επικοινωνία