Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν παράγοντες στόχευσης των οστών ή/και άλλες βιολογικές θεραπείες

22/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

έκδοση της ελληνικής οδοντιατρικής ομοσπονδίας

Επικοινωνία