Ενημέρωση σχετικά με την είσπραξη των εισφορώνΑ' Εξαμήνου 2011 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα

20/09/2011 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές α εξαμήνου 2011 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 30.6.2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3863/2010, από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ.

Επομένως η καταβολή των εισφορών από 1.1.2011,σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω των Τραπεζών ,με τις οποίες το Ταμείο έχει συνεργασία ή μέσω των ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα η καταβολή των εισφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί :

1.Στα υποκαταστήματα της EFG EUROBANK, η οποία είναι η διαχειρίστρια Τράπεζα του Ταμείου :

i.Μέσω των Ταμείων της Τράπεζας με μετρητά ή χρέωση λογαριασμού (εφόσον τηρείτε λογαριασμό στην τράπεζα αυτή)

ii.Μέσω των εναλλακτικών δικτύων, που διαθέτει η Τράπεζα (web phone) με χρέωση λογαριασμού σας,(εφόσον διαθέτετε λογαριασμό στην τράπεζα αυτή).

iii.Απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή είναι ο αριθμός, Μητρώου ,τον οποίο θα αναφέρετε στον Ταμία της Τράπεζας και θα επιβεβαιώνετε το όνομά σας καθώς και το προς εξόφληση χρονικό διάστημα.

2.Σε όλα τα καταστήματα των παρακάτω τραπεζών:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τ.ΒΑΝΚ (πρώην ΑΣΠΙΣ), ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για την εξόφληση των εισφορών σας στις παραπάνω τράπεζες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση, με ευθύνη σας , του ειδικού εντύπου, το οποίο διανέμεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Ταμείου και από το site www.tsay.gr .

Προσοχή: Στις τράπεζες της παρ. 2 δεν υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των εισφορών μέσω phone banking ή e-banking.

3.Στα ΕΛΤΑ : ΜΕ ταχυδρομική επιταγή.

4.Μέ την ειδική κάρτα AMERICAN EXPRESS αποστέλλοντας στην αρμόδια υπηρεσία της και στο FAX με αριθμό 210-3263437, τον αριθμό της κάρτας σας και το ειδικό έντυπο της εντολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ, που αναφέρεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της είσπραξης των εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών, μέσω του διατραπεζικού συστήματος με την αποστολή ατομικής ειδοποίησης, η οποία θα φέρει κωδικό συναλλαγής καθώς και το προς εξόφληση ποσό. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε ,να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία διαμονής σας (εφόσον έχετε αλλάξει διαμονή και δεν το έχετε γνωστοποιήσει στο Ταμείο). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής των εισφορών ,θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 2676/99 οι εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών Κλάδων Σύνταξης και Περίθαλψης καταβάλλονται ως εξής:

Εισφορές Α’ εξαμήνου —————> Μέχρι 30/6 τρέχοντος έτους

Εισφορές Β’ εξαμήνου —————> Μέχρι 31/12 τρέχοντος έτους

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών οι εισφορές επιβαρύνονται με αναπροσαρμογές και πρόσθετα τέλη σύμφωνα με το αρθ.9 του Ν. 3232/2004.

Σημείωση: Οι εισφορές Κλάδου Πρόνοιας είναι δυνατόν να καταβάλλονται μέχρι τέλους του έτους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν διαφοροποιηθεί μέχρι και σήμερα κι επομένως και για το έτος 2011 θα ισχύουν οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που ίσχυαν το 2010 για κάθε ασφαλιστική κατηγορία.

Επικοινωνία