Οδοντίατρος

Μισιάκα Καλλιόπη

Ιουλ. Αδάμ 9 42131

2431074228

Επικοινωνία