Οδοντίατρος

Κοϊνόγλου Δημήτριος

Πατριάρχου Δημητρίου 7, Καλαμπάκα

2432400142

Επικοινωνία