Οδοντίατρος

Κατσάλης Βασίλειος

Ασκληπιού 30 42131

2431078900

Επικοινωνία