Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Ντουρτούνης

Κολοκοτρώνη 13 2431074110
Αντιπρόεδρος

Έλενα Χύτα

Κανούτα 1 2431077560
Γραμματέας

Γιώργος Μπάκος

Μιαούλη & Ιακωβάκη 2431078780
Ταμίας

Παναγιώτης Αντωνίου

Ασκληπιού 23 2431402064
Μέλος

Βασίλειος Γαλάνης

Βύρωνος και Κανούτα 1 2431027750
Μέλος

Βασίλειος Μανώλης

Άννης Κομνηνής 12 2431301645
Μέλος

Κωνσταντίνος Τσίγκας

Στρατηγού Σαράφη 14 2431033258

Επικοινωνία