ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣAΣ

Εκτύπωση
PDF
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011
Τρίκαλα
Ξενοδοχείο " Ανάντι "

Ομιλητής: Στέλιος Δαλαμπίρας.
Αν. Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,
Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

09.15 Προσέλευση-Εγγραφές
09.45 Προσφώνηση των Προέδρων των Ο.Σ.
10.00 " Πόνος στο πρόσωπο. Αντιμετώπιση στο ιατρείο."
10.45 " Επιπλοκές των εμφυτευμάτων. Αντιμετώπιση."
11.15 Διάλειμμα
11.30 " Κρίσιμα σημεία στην ενδοστοματική χειρουργική.
Πρόληψη και αποτροπή λαθών."
12.15 " Αντιμετώπιση των οδοντοφατνιακών λοιμώξεων στο
οδοντιατρείο. "
13.00 " Μικρά οδοντιατρικά μυστικά.
Ερωτήσεις-Απαντήσεις. Συζήτηση."
13.45 Συζήτηση- Ερωτήσεις
14.00 Λήξη συνεδρίου

Χορηγοί:
INTERMED
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΣΤΕΦΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ